homearticlesbooksshowcasequiz
Recommended Books
อีกแบบฉบับของการเลือกซื้อหนังสือ  by Pradubkeng
Design Patterns Design Patterns , by Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides.
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดังมากเล่มหนึ่งในเรื่องของการ design ระบบ ถ้าใครเคยได้ยินคนพูดถึง Gang of Four (GoF) จริง ๆ ก็หมายถึง คนสี่คนที่เขียนหนังสือเล่มนี้แหละครับ เนื้อหาข้างในจะพูดถึง pattern ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาที่เรามักเจอบ่อย ๆ ระหว่างที่เราทำการออกแบบ software ซึ่งโดยส่วนตัวหนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เปิดโลกทัศน์ของผม (ประดับเก่ง) ช่วยให้ผมเห็นภาพรวมของระบบได้อย่างง่ายขึ้นมาก ๆ ถ้าใครอยากเข้าใจจาว่าและ OO มากขึ้น ผมขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับ

Note: หนังสือเล่มนี้ตัวอย่างเขียนเป็นภาษา C++ และ smalltalk นะครับ อาจจะฝืดซักเล็กน้อยสำหรับคนที่ไม่คุ้นกับ 2 ภาษานี้

Concurrent Programming Concurrent Programming in Java(TM): Design Principles and Pattern, by Doug Lea.
ตอนผมเห็นหนังสือเล่มนี้ครั้งแรก รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ไม่น่าสนใจอะไร แต่หลังจากลองพลิกอ่านดูก็เปลี่ยนความคิดไปโดยปริยาย หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเบสิค Java Thread Programming อย่างหนังสือเล่มอื่น ๆ แต่กลับพูดถึง pattern ต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ concurrent system ที่ใช้กันในชีวิตจริง ยกตัวอย่างเช่น event-dispatching ใน AWT, Swing การใช้ Thread Pool และ Event Queue ใน server ตลอดจน การสร้าง Transaction อย่างง่ายโดยใช้เทคนิคของ ThreadLocal เป็นต้น
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัย ลักษณะของภาษาในเล่มจึงออกเป็นเชิงวิชาการ เนื้อมาก น้ำน้อย ถ้าใครคิดจะเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านเล่นแถวชายทะเล โปรดระวัง